STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021 30/12/2020 Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021
2 THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI 19/08/2020 THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI
3 THÔNG BÁO CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG 18/04/2019 THÔNG BÁO CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG
4 thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong 23/08/2020 thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong
5 Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng 29/09/2019 Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng xông hơi chân
6 Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụn 29/09/2019 Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụng Thùng xông hơi chân bằng máy
7 Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán 26/09/2019 Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 09 tháng đầu năm 2019
8 Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán 17/06/2019 Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019
9 Số 1060/QĐ-UBND 21/08/2012 Số 1060/QĐ-UBND quyết định về việc công bố mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh
10 Số 4883/QĐ-BYT 07/08/2018 Quyết định số 4883/QĐ-BYT ngày 8/8/2018 ban hành bổ sung Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT
11 Số 4442/QĐ-BYT 12/07/2018 Số 4442/QĐ-BYT ngày 13/07/2018 ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT
12 Số 30/2018/TT-BYT 29/10/2018 Số 30/2018/TT-BYT Thông tư ban hành danh mục và tỉ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
13 Số 39/2018/TT-BYT 29/11/2018 Số 39/2018/TT-BYT Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
14 Số 146/2018/NĐ-CP 16/10/2018 Số 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều cảu Luật bảo hiểm y tế
15 Số 1232/BHXH-CNTT 17/04/2019 Số 1232/BHXH-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện xem lịch sử KCB bằng việc xác thực tin nhắn OTP
16 Số 09/2019/TT-BYT 09/06/2019 Số 09/2019/TT-BYT Thông tư hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
17 Số 3385/BYT-KH-TC 16/06/2019 Số 3385/BYT-KH-TC về việc thanh toán chi phí KBCB BHYT theo giá dịch vụ y tế
18 163/BC-TTYT 17/06/2019 Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019
19 Thông tư 15/2018/TT-BYT 29/05/2018 Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
20 Thông báo kết luận của Giám đốc tại buổi làm việc 04/04/2019 Thông báo kết luận của Giám đốc tại buổi làm việc với Khoa Kiểm soát bệnh tật về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
21 V/v một số trẻ em tại các xã không có giấy 27/12/2018 V/v một số trẻ em tại các xã không có giấy tờ tùy thân khi đi khám bệnh
22 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã 07/04/2019 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Quảng Hòa
23 Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc về công tác 04/03/2019 Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc về công tác hoạt động cảu TYT các xã
24 Số 08/TB-TTYT 20/01/2019 Thông báo Ý kiến chỉ đâọ kết luận cuộc họp công tác chuyên môn ngày 17/01/2019
25 Số 10/TTYT-KSBT 10/01/2019 V/v phối hợp chế độ khai báo thông tin giám sát các bệnh truyền nhiễm năm 2019
26 V/v phê bình, nhắc nhở công tác trực tại cá 01/01/2019 V/v phê bình, nhắc nhở công tác trực tại các Trạm y tế xã trên các địa bàn
27 Thông báo V/v thực hiện Ý kiến chỉ đạo của 25/10/2018 Thông báo V/v thực hiện Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Glong về thực hiện nội quy cơ quan và quy chế làm việc
28 QĐ 6328 BYT điều chỉnh kiểm tra BV 2018 29/10/2018 QĐ 6328 BYT điều chỉnh kiểm tra BV 2018
29 2018 CV 1315 BYT hướng dẫn đánh giá CTCL 2018 29/10/2018 2018 CV 1315 BYT hướng dẫn đánh giá CTCL 2018
30 BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẢI TIẾ 18/09/2018 BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẢI TIẾN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
31 BÁO CÁO KẾT QUẢ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 25/06/2018 BÁO CÁO KẾT QUẢ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
32 BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẢI TIẾ 04/04/2018 BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẢI TIẾN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
33 QD 1003 BỘ Y TẾ VỀ ĐIIỀU TRỊ BỆNH TAY CHÂN MIÊNG 2 09/10/2018 QD 1003 BỘ Y TẾ VỀ ĐIIỀU TRỊ BỆNH TAY CHÂN MIÊNG 2012
34 ! QD 1545 sát nhập bệnh viện đa khoa Đak G 27/09/2018 ! QD 1545 sát nhập bệnh viện đa khoa Đak G'long . Trung tâm y tế dự phòng. Trung tâm dân số
35 QĐ 20.2018 UB tỉnh về tiêu chuẩn chứ danh trưởng p 16/09/2018 QĐ 20.2018 UB tỉnh về tiêu chuẩn chứ danh trưởng phó đơn vị trực thuộc SYT
36 V/v trả lời ý kiến của ông Trần Văn Ngọc ph 27/05/2018 V/v trả lời ý kiến của ông Trần Văn Ngọc phản ánh trên mạng xã hội về KCB BHYT tại bệnh viện đa khoa Đăk Glong
37 Thay thế thủy tinh nhân tạo miễn phí năm 2018 16/05/2018 Số 10 Thông báo về việc tổ chức về việc thay thế thủy tinh nhân tạo miễn phí năm 2018 tại trung tâm PCBXH tỉnh Đăk Nông
38 Số 25/TB-BHXH Thông báo chính sách cải cách 19/04/2018 Số 25/TB-BHXH Thông báo chính sách cải cáchthủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp lại thẻ BHYT
39 Số 25/TB-BHXH Thông báo chính sách cải cách 19/04/2018 Số 25/TB-BHXH Thông báo chính sách cải cáchthủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp lại thẻ BHYT
40 Số 261/BV-TCHC V/v chuyển trả tiền B 28/12/2017 V/v chuyển trả tiền BHXH, BHYT, BHTN năm 2017
41 Giới thiệu phần mềm tra cứu danh mục bệnh theo ICD 26/03/2018 Giới thiệu phần mềm tra cứu danh mục bệnh theo ICD10
42 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện 27/03/2018 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện
43 Công điện V/v thực hiện nghi thức Quốc tang 18/03/2018 Công điện V/v thực hiện nghi thức Quốc tang đối với đồng chí Phan Văn Khải, nguyên UVBCT, nguyên Thủ tướng Chính phủ
44 TT 51/2017/TT_BYT Hướng dẫn phòng, c 28/12/2017 TT 51/2017/TT_BYT Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí sốc phản vệ
45 Số 5729/QĐ-BYT Quyết định ban hành tài liệu 20/12/2017 Số 5729/QĐ-BYT Quyết định ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật ngoại khoa chuyên khoa phẫu thuật cột sống
46 Số 20/SYT-TCKT Hướng dẫn thực hiện NQ 35&#x 04/01/2018 Số 20/SYT-TCKT Hướng dẫn thực hiện NQ 35/2017/NQ-HĐND quy định mức tối đa khung giá dịch vụ KB, CB không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT
47 NQ35-HĐND Quy định giá dịch vu khám bênh, chữa bện 13/12/2017 NQ35-HĐND Quy định giá dịch vu khám bênh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiếm y tế trong các cơ sơ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đăk Nông
48 Số 5418/QĐ-BYT Hướng dẫn điều trị chăm sóc 30/11/2017 Số 5418/QĐ-BYT Hướng dẫn điều trị chăm sóc HIV/AIDS
49 Số 5731/QĐ-BYT V/v ban hành tài liệu 20/12/2017 V/v ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Tiết niệu
50 Số 7149/BYT-BH V/v thanh toán chi ph 12/12/2017 V/v thanh toán chi phí KCB cho người bệnh đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây