Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 10/2019 Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh

Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 10/2019 Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh

 •   02/10/2019 01:51:00 PM
 •   Đã xem: 179
Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 10/2019 Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh
Đại hội Đảng bộ các cấp là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết kỷ luật, kỷ cương

Đại hội Đảng bộ các cấp là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết kỷ luật, kỷ cương

 •   28/07/2019 05:42:00 PM
 •   Đã xem: 60
Đại hội Đảng bộ các cấp là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết kỷ luật, kỷ cương
Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 03 + 04/2019

Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 03 + 04/2019

 •   12/03/2019 09:51:00 AM
 •   Đã xem: 347
CHUYÊN ĐỀ 2019 xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân,phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HỒ CHÍ MINH (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019)
Đảng là đạo đức, là văn minh

Đảng là đạo đức, là văn minh

 •   08/02/2019 01:51:00 PM
 •   Đã xem: 120
Đảng là đạo đức, là văn minh
Khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước

 •   04/02/2019 06:46:00 AM
 •   Đã xem: 518
Khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước
Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ trung tâm y tế huyện Đăk Glong

Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ trung tâm y tế huyện Đăk Glong

 •   29/01/2019 02:35:00 PM
 •   Đã xem: 166
Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ trung tâm y tế huyện Đăk Glong
Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   03/01/2019 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 106
Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng
Sinh hoạt dưới cờ

Sinh hoạt dưới cờ

 •   30/10/2018 07:41:00 AM
 •   Đã xem: 117
Sinh hoạt dưới cờ
Tổng Bí thư: Bố trí người sai thì bộ máy đông mà vẫn hỏng việc

Tổng Bí thư: Bố trí người sai thì bộ máy đông mà vẫn hỏng việc

 •   26/10/2018 07:47:00 AM
 •   Đã xem: 114
Nếu làm tốt công tác về con người thì chuyên môn sẽ tốt. Công tác cán bộ là then chốt của then chốt, nguyên nhân của nguyên nhân, bố trí người đúng là sẽ khác, bố trí người sai thì bộ máy đông mà vẫn hỏng việc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

 •   25/09/2018 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 93
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn
Ngời sáng tấm gương tự học của Hồ Chí Minh

Ngời sáng tấm gương tự học của Hồ Chí Minh

 •   17/09/2018 11:37:00 AM
 •   Đã xem: 107
Ngời sáng tấm gương tự học của Hồ Chí Minh
Tư tưởng hồ chí minh về thương yêu, chăm lo bồi dưỡng cán bộ

Tư tưởng hồ chí minh về thương yêu, chăm lo bồi dưỡng cán bộ

 •   24/08/2018 03:04:00 PM
 •   Đã xem: 121
Tư tưởng hồ chí minh về thương yêu, chăm lo bồi dưỡng cán bộ
Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc - cội nguồn thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945

Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc - cội nguồn thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945

 •   24/08/2018 03:02:00 PM
 •   Đã xem: 119
Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc - cội nguồn thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945
PHONG CÁCH SỐNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

PHONG CÁCH SỐNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 •   24/08/2018 02:59:00 PM
 •   Đã xem: 115
PHONG CÁCH SỐNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Nội dung sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 9/2018 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân”

Nội dung sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 9/2018 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân”

 •   22/08/2018 10:29:00 PM
 •   Đã xem: 224
Nội dung sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 9/2018 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân”
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THƯƠNG YÊU, CHĂM LO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THƯƠNG YÊU, CHĂM LO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

 •   22/08/2018 08:37:00 AM
 •   Đã xem: 106
Thương yêu, chăm lo bồi dưỡng cán bộ là một nội dung quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người đã dành trọn vẹn cho những tình cảm tốt đẹp ấy.
SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC - CỘI NGUỒN THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC - CỘI NGUỒN THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

 •   22/08/2018 08:34:00 AM
 •   Đã xem: 106
Khẳng định ý nghĩa lịch sử vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: 'Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, đã xây dựng nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta' [1].
PHONG CÁCH SỐNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

PHONG CÁCH SỐNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 •   22/08/2018 08:29:00 AM
 •   Đã xem: 103
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ thiên tài, vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, mà còn là nhà chính trị lỗi lạc có tầm vóc quốc tế. Người đã được UNESCO công nhận là 'Danh nhân Văn hóa thế giới'. Nhưng, Bác Hồ lại có một đời sống vô cùng giản dị, khiêm tốn và luôn luôn thương dân, gần dân, vì dân. Đấy là đặc trưng của phong cách sống Hồ Chí Minh.
CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG - NGƯỜI CỘNG SẢN MẪU MỰC, NHÀ LÃNH ĐẠO NỔI TIẾNG CỦA CM VIỆT NAM

CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG - NGƯỜI CỘNG SẢN MẪU MỰC, NHÀ LÃNH ĐẠO NỔI TIẾNG CỦA CM VIỆT NAM

 •   22/08/2018 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 129
Đồng chí Tôn Đức Thắng là người chiến sĩ cách mạng kiên cường và mẫu mực, vị lãnh tụ kính mến và thân thiết, trọn đời đấu tranh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong 92 năm tuổi đời, trên 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Tôn Đức Thắng được Đảng, Nhà nước phân công giữ nhiều trọng trách. Đồng chí là người đầu tiên được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân chương, giải thưởng cao quý khác.
Nội dung sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 8/2018 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách công tác của cán bộ”

Nội dung sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 8/2018 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách công tác của cán bộ”

 •   03/08/2018 01:11:00 PM
 •   Đã xem: 115
NỘI DUNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ DƯỚI CỜ THÁNG 8/2018“Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách công tác của cán bộ”
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

 •   25/07/2018 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 131
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII
Nội dung sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 7/2018 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh”

Nội dung sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 7/2018 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh”

 •   02/07/2018 07:56:00 AM
 •   Đã xem: 196
Nội dung sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 7/2018 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh”
'70 năm thi đua yêu nước' - Những khoảnh khắc chân thực, sinh động

'70 năm thi đua yêu nước' - Những khoảnh khắc chân thực, sinh động

 •   31/05/2018 09:54:00 PM
 •   Đã xem: 143
'70 năm thi đua yêu nước' - Những khoảnh khắc chân thực, sinh động
Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong công cuộc đổi mới đất nước

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong công cuộc đổi mới đất nước

 •   31/05/2018 09:52:00 PM
 •   Đã xem: 138
Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong công cuộc đổi mới đất nước
Nội Dung Sinh Hoạt Chính Trị Dưới Cờ Tháng 06/2018 Học Tập Phong Cách Ứng Xử Hồ Chí Minh

Nội Dung Sinh Hoạt Chính Trị Dưới Cờ Tháng 06/2018 Học Tập Phong Cách Ứng Xử Hồ Chí Minh

 •   31/05/2018 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 215
Nội Dung Sinh Hoạt Chính Trị Dưới Cờ Tháng 06/2018 "Học Tập Phong Cách Ứng Xử Hồ Chí Minh"
Cơ chế để phát huy nghĩa vụ, trách nhiệm tự giác, nêu gương của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hành đạo đức hiện nay

Cơ chế để phát huy nghĩa vụ, trách nhiệm tự giác, nêu gương của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hành đạo đức hiện nay

 •   31/05/2018 09:44:00 PM
 •   Đã xem: 138
Cơ chế để phát huy nghĩa vụ, trách nhiệm tự giác, nêu gương của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hành đạo đức hiện nay
Quá trình hình thành và phát triển Đảng bộ

Quá trình hình thành và phát triển Đảng bộ

 •   28/05/2018 01:48:00 PM
 •   Đã xem: 153
Quá trình hình thành và phát triển Đảng bộ
Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   28/05/2018 09:09:00 AM
 •   Đã xem: 149
Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW “VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW “VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

 •   28/05/2018 08:58:00 AM
 •   Đã xem: 178
Sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW “VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Nghị quyết TƯ 7: Xóa chạy chức, bỏ biên chế suốt đời

Nghị quyết TƯ 7: Xóa chạy chức, bỏ biên chế suốt đời

 •   22/05/2018 10:05:00 AM
 •   Đã xem: 261
Nghị quyết TƯ 7: Xóa chạy chức, bỏ biên chế suốt đời
Kỷ niệm Ngày sinh của Bác, nghĩ về công tác cán bộ hiện nay

Kỷ niệm Ngày sinh của Bác, nghĩ về công tác cán bộ hiện nay

 •   20/05/2018 10:08:00 PM
 •   Đã xem: 162
Kỷ niệm Ngày sinh của Bác, nghĩ về công tác cán bộ hiện nay
Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 5/2018 “Học tập Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 5/2018 “Học tập Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

 •   18/05/2018 03:23:00 PM
 •   Đã xem: 454
Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 5/2018 “Học tập Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 4/2018 “Học tập Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 4/2018 “Học tập Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

 •   18/05/2018 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 196
Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 4/2018 “Học tập Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Phát Biểu Khai Mạc Hội Nghị Trung Ương 7 Khóa XII Của Đồng Chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Phát Biểu Khai Mạc Hội Nghị Trung Ương 7 Khóa XII Của Đồng Chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

 •   15/05/2018 04:27:00 PM
 •   Đã xem: 120
Phát Biểu Khai Mạc Hội Nghị Trung Ương 7 Khóa XII Của Đồng Chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng
'Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công'

'Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công'

 •   15/05/2018 11:18:00 AM
 •   Đã xem: 1773
'Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công'
Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc vào thực tiễn công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc vào thực tiễn công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay

 •   15/05/2018 11:14:00 AM
 •   Đã xem: 134
Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc vào thực tiễn công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay
'Sáng kiến như những con suối nhỏ chảy vào sông to'

'Sáng kiến như những con suối nhỏ chảy vào sông to'

 •   15/05/2018 11:12:00 AM
 •   Đã xem: 122
'Sáng kiến như những con suối nhỏ chảy vào sông to'
Công khai, dân chủ, trách nhiệm !

Công khai, dân chủ, trách nhiệm !

 •   15/05/2018 11:09:00 AM
 •   Đã xem: 146
Công khai, dân chủ, trách nhiệm !
Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS

 •   09/04/2018 11:35:00 AM
 •   Đã xem: 167
Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS
Tổng kết Đảng năm 2018

Tổng kết Đảng năm 2018

 •   02/02/2018 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 220
Tổng kết Đảng năm 2018
BV Dak Glong

Một số nét về Đảng bộ Bệnh viện Đăk Glong

 •   24/10/2017 10:17:00 AM
 •   Đã xem: 274
Một số nét về Chi bộ bênh viện Đăk Glong
ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

 •   24/10/2017 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 259
ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây