Lịch trục tuần 45 năm 2019

Lịch trục tuần 45 năm 2019

Số kí hiệu Lịch trục tuần 45 năm 2019
Ngày ban hành 31/10/2019
Thể loại Lịch trực
Lĩnh vực Lịch làm việc trung tâm
Cơ quan ban hành Trung tâm y tế huyện Đăk Glong
Người ký Huỳnh Thanh Huynh

Nội dung

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC CHUYÊN MÔN TUẦN 45
(Thời gian từ ngày 4/11/2019 đến ngày 10/11/2019)
Thứ
Ngày, tháng
Trực Lãnh đạo
Trực Bác Sĩ Trực Điều dưỡng - Y sỹ - Hộ sinh
Trực xét nghiệm
Trực thường trú Trực khác
Trực Cấp cứu Trực Ngoại-Sản Cấp cứu Nội - Nhi - Nhiễm Ngoại - Sản Siêu âm X Quang CV sản - Dụng cụ LCK (RHM, TMH, Mắt) Dược Gây mê, Bột Lái xe cấp cứu Bảo vệ, Hộ Lý
Hai
04/11/
2019
BS. Huynh
Bs. Quyết
Bs. Tỏa
TT. Chanh
Đ. Nga - N. Nga
Vân
Diệp
Yên
Cảnh
Y July
P. Vân - Diệp
Rum, Lâm
Tuyến
Tỏa, Tuấn
Hiệp
Ninh
Ba
5/11/
2019
BS. Tân
Bs. Quang
Bs. Chanh
TT. Quý
Trang - Vượng
P. Vân
Ang
K' Tâm
Y July
Hảo -Diệp
Rum, Lâm
Thành
Tỏa, Tuấn
Châu
Phương
6/11/
2019
BS. Quý
Bs. Grum
TK. Giáp
Bs. Quý
TT. Ngọc
Vân - Lâm
N. Hương
Diệp
Yến
K' Tâm
Y July
Nhung - Diệp
Rum, Lâm
Tuyến
Tỏa, Tuấn
Hiệp
Ninh
Năm
7/11/
2019
BS. Tân
Bs. Lý
Bs. Tỏa
TT. Chanh
Đ. Nga - N. Nga
Nương
Nhung
Ang
K' Tâm
Y July
P. Vân -Diệp
Rum, Lâm
Thành
Tỏa, Tuấn
Châu
Phương
Sáu
08/11/
2019
BS. Huynh
Bs. Quang
Bs. Chanh
TT. Tỏa
Trang - Vượng
P. Vân
Yến
K' Tâm
ngày:Y July
đêm: K Tâm
Nhung - Diệp
Rum, Lâm
Nhung
Tỏa, Tuấn
Hiệp
Ninh
Bảy 09/11/
2019
BS. Quý Bs. Kwar
TK. Quân
Bs. Quý
TT. Ngọc
Vân - Lâm Vân Nhung Ang K' War K' Tâm Hảo -Diệp Rum, Lâm Nhung Tỏa, Tuấn Châu BV: Phương
HL: Hằng
Chủ nhật 10/11/
2019
BS. Huynh Bs. Tú Bs. Ngọc
TT. Tỏa
Đ. Nga - N. Nga N. Hương P. Vân Huyên K' Tâm K' Tâm Nhung - Diệp Rum, Lâm Nhung Tỏa, Tuấn Hiệp BV: Ninh
HL: Dương
Ghi chú: Trực Dược thường trú để giải quyết những trường hợp thiên tai, tham họa, tai nạn bất thường và những trường hợp có phản ứng liên quan đến thuốc; Theo chỉ đạo của Giám đốc TT), Bác sĩ trực kèm sẽ làm hành chính tại các khoa và trực ngoài giờ tại khoa Cấp cứu.
 
BẢNG PHÂN CÔNG VỊ TRÍ LÀM HÀNH CHÍNH TẠI CÁC KHOA TUẦN THỨ 45
(Thời gian từ 4/11/2019 đến ngày 10/11/2019)
Thứ
Ngày, tháng
Bác sỹ   Điều dưỡng, Hộ sinh
PK 1 PK 2 PK3 Khoa Nội Khoa Ngoại Siêu âm Phòng khám Tiếp đón Tổ CSKH
Hai 4/11/2019 Quang Giáp Grum Cảnh - Lý - Quân Quý K' Tâm Trang - Vượng Thạch Nỡ
Ba 5/11/2019 Grum Giáp Quý (sáng) Cảnh - Lý - Quân Quý K' Tâm Vân - Lâm Thạch Nỡ
6/11/2019 Quyết Giáp Tỏa (sáng) Lý - Quân Tỏa (chiều) K' Tâm N. Nga - Nỡ Thạch Đ. Nga
Năm 7/11/2019 Quang Giáp (sáng)
Quân (chiều)
Chanh (sáng) Quyết - Quân (sáng) Chanh (chiều) K' Tâm Trang - Vượng Thạch Nỡ
Sáu 8/11/2019 Grum Giáp Quý (sáng) Quyết - Quân Quý (chiều) K' Tâm Vân - Lâm Thạch Nỡ
Bảy 9/11/2019
 
Chủ nhật 10/11/2019
Lưu ý: Các Bác sĩ ở các khoa tăng cường lên phòng khám số 3 vào các ngày cao điểm trong tuần tùy vào tình hình số lượng người bệnh đến khám thực tế, tự phân phối điều chỉnh thời gian làm việc tại phòng khám và hỗ trợ chuyên môn tại khoa phù hợp đảm bảo chuyên môn.
 
BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC CHUYÊN MÔN TYT
(Thời gian từ 04/11/2019 đến 10/11/2019)
Thứ
Ngày, tháng
Trạm Quảng Khê Trạm Đắk Ha Trạm Đắk Som Trạm ĐắkR' Măng Trạm Đắk Plao Trạm Quảng Sơn Trạm Quảng Hòa
Trực Chuyên môn Trực thường trú Trực Lãnh đạo Trực Chuyên môn Trực thường trú Trực Lãnh đạo Trực Chuyên môn Trực Lãnh đạo Trực Chuyên môn Trực thường trú Trực Lãnh đạo Trực Chuyên môn Trực Lãnh đạo Trực Chuyên môn Trực thường trú Trực Lãnh đạo Trực Chuyên môn Trực thường trú Trực Lãnh đạo
Hai
28/10
/2019
Hằng
H' Huônh
H' Jiêng
Yên
K' Huyền
K' Huyền
 
CN. Trung
Thanh
Nhung
CN. Trà
An
Hoàng
Thành
Ly
CN Đại
Chí
Hương
CN. Nga
Ba
29/10
/2019
K' Ngai
Hằng
K' Ngai
Thương
K' Huyền
K' Huyền
 
CN. Trung
Nhung
Le
CN. Trà
Mới
Hoàng
Sương
Đam
CN Đại
Sương
Soạn
CN. Nga
30/10
/2019
K' Srai
K' Ngai
K' Ngai
An
K' Huyền
K' Huyền
 
CN. Trung
Le
Toàn
CN. Trà
Hoàng
Hoàng
Thủy
Mạnh
CN Đại
Y Mon
Hương
CN. Nga
Năm
31/10
/2019
H' Huônh
H' Jiêng
K' Ngai
Lương
K' Huyền
K' Huyền
 
CN. Trung
Toàn
Thu
CN. Trà
K' Hệt
Hoàng
Ly
Thành
CN Đại
Nga
Soạn
CN. Nga
Sáu
01/11
/2019
Hằng
H' Huônh
H' Jiêng
K' Huyền
K' Huyền
 
CN. Trung
Thu
Thanh
CN. Trà
K' Ly
Hoàng
Đam
Sương
CN Đại
Chí
Hương
CN. Nga
Bảy 02/11
/2019
K' Ngai Hằng K' Ngai Yên K' Huyền K' Huyền   CN. Trung Thanh Nhung CN. Trà An Hoàng Thủy Mạnh CN Đại Sương Soạn CN. Nga
Chủ nhật 03/11
/2019
K' Srai K' Ngai K' Ngai Thương K' Huyền Yên   CN. Trung Nhung Le CN. Trà Mới Hoàng Ly Thành CN Đại Y Mon Hương CN. Nga

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch trực"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Ngày ban hành:16/11/2023
Ngày ban hành:02/11/2023
Ngày ban hành:29/10/2023
Ngày ban hành:29/10/2023
Ngày ban hành:22/10/2023
Văn bản mới

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Thời gian đăng: 30/12/2020

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

Thời gian đăng: 20/10/2020

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

Thời gian đăng: 17/12/2020

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụn

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụng Thùng xông hơi chân bằng máy

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng xông hơi chân

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 09 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

163/BC-TTYT

Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 04/07/2019

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 3385/BYT-KH-TC

Số 3385/BYT-KH-TC về việc thanh toán chi phí KBCB BHYT theo giá dịch vụ y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Số 09/2019/TT-BYT

Số 09/2019/TT-BYT Thông tư hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay860
  • Tháng hiện tại37,628
  • Tổng lượt truy cập1,161,395
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây