Học tập và làm theo Bác

Chuyên đề sinh hoạt tháng 11 Bài học về sự đoàn kết

Chuyên đề sinh hoạt tháng 11 Bài học về sự đoàn kết

 •   11/11/2019 02:28:00
 •   Đã xem: 2931
 •   Phản hồi: 0
Chuyên đề sinh hoạt tháng 11 Bài học về sự đoàn kết
Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 10/2019 Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh

Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 10/2019 Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh

 •   02/10/2019 02:51:00
 •   Đã xem: 1685
 •   Phản hồi: 0
Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 10/2019 Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh
undefined

Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 9/2019 Chuyên đề "Nói đi đôi với làm"

 •   18/09/2019 22:27:00
 •   Đã xem: 2694
 •   Phản hồi: 0
 Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Nói đi đôi với làm" gồm 04 nội dung
undefined

Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 8/2019 Chuyên đề: học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh về “xây dựng và giữ gìn tinh thần đoàn kết trong đơn vị”

 •   18/09/2019 22:23:00
 •   Đã xem: 2136
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc ta và nhân loại, đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, một hệ thống tư tưởng về nhiều mặt.
undefined

Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 6/2019 Chuyên đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   18/09/2019 22:13:00
 •   Đã xem: 1251
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất đã cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc, cho tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, tiến bộ của nhân loại.
Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 5/2019 Chuyên đề: Đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân là một yêu cầu của quá trình nâng cao đạo đức cách mạng trong phòng chống tham nhũng

Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 5/2019 Chuyên đề: Đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân là một yêu cầu của quá trình nâng cao đạo đức cách mạng trong phòng chống tham nhũng

 •   01/05/2019 23:40:00
 •   Đã xem: 834
 •   Phản hồi: 0
Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 5/2019: Chuyên đề: Đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân là một yêu cầu của quá trình nâng cao đạo đức cách mạng trong phòng chống tham nhũng
Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 03 + 04/2019

Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 03 + 04/2019

 •   11/03/2019 22:51:00
 •   Đã xem: 1222
 •   Phản hồi: 0
CHUYÊN ĐỀ 2019 xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân,phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HỒ CHÍ MINH (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019)
THÔNG BÁO NỘI DUNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ DƯỚI CỜ THÁNG 10/2018 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức”

THÔNG BÁO NỘI DUNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ DƯỚI CỜ THÁNG 10/2018 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức”

 •   30/09/2018 22:48:00
 •   Đã xem: 876
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO NỘI DUNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ DƯỚI CỜ THÁNG 10/2018 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức”
Học Bác giáo dục thiếu niên và nhi đồng

Học Bác giáo dục thiếu niên và nhi đồng

 •   25/09/2018 23:13:00
 •   Đã xem: 878
 •   Phản hồi: 0
Học Bác giáo dục thiếu niên và nhi đồng
Nội dung sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 9/2018 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân”

Nội dung sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 9/2018 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân”

 •   22/08/2018 11:29:00
 •   Đã xem: 1181
 •   Phản hồi: 0
Nội dung sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 9/2018 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân”
Kiểm soát quyền lực của cán bộ, đảng viên để xây dựng đảng, xây dựng chính quyền

Kiểm soát quyền lực của cán bộ, đảng viên để xây dựng đảng, xây dựng chính quyền

 •   27/07/2018 04:31:00
 •   Đã xem: 705
 •   Phản hồi: 0
Kiểm soát quyền lực của cán bộ, đảng viên để xây dựng đảng, xây dựng chính quyền
Nội dung sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 7/2018 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh”

Nội dung sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 7/2018 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh”

 •   01/07/2018 20:56:00
 •   Đã xem: 945
 •   Phản hồi: 0
Nội dung sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 7/2018 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh”
Nội Dung Sinh Hoạt Chính Trị Dưới Cờ Tháng 06/2018 Học Tập Phong Cách Ứng Xử Hồ Chí Minh

Nội Dung Sinh Hoạt Chính Trị Dưới Cờ Tháng 06/2018 Học Tập Phong Cách Ứng Xử Hồ Chí Minh

 •   31/05/2018 10:47:00
 •   Đã xem: 893
 •   Phản hồi: 0
Nội Dung Sinh Hoạt Chính Trị Dưới Cờ Tháng 06/2018 "Học Tập Phong Cách Ứng Xử Hồ Chí Minh"
Sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW “VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW “VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

 •   27/05/2018 21:58:00
 •   Đã xem: 903
 •   Phản hồi: 0
Sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW “VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 5/2018 “Học tập Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 5/2018 “Học tập Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

 •   18/05/2018 04:23:00
 •   Đã xem: 1359
 •   Phản hồi: 1
Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 5/2018 “Học tập Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 4/2018 “Học tập Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 4/2018 “Học tập Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

 •   18/05/2018 04:17:00
 •   Đã xem: 974
 •   Phản hồi: 0
Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 4/2018 “Học tập Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Văn bản mới

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Thời gian đăng: 30/12/2020

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

Thời gian đăng: 20/10/2020

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

Thời gian đăng: 17/12/2020

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụn

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụng Thùng xông hơi chân bằng máy

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng xông hơi chân

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 09 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

163/BC-TTYT

Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 04/07/2019

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 3385/BYT-KH-TC

Số 3385/BYT-KH-TC về việc thanh toán chi phí KBCB BHYT theo giá dịch vụ y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Số 09/2019/TT-BYT

Số 09/2019/TT-BYT Thông tư hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Thống kê
 • Đang truy cập8
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay5,442
 • Tháng hiện tại30,524
 • Tổng lượt truy cập1,202,343
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây