Tin tức ngành y tế

Screenshot (1130)

BẢN CÔNG BỐ

 •   24/09/2023 06:48:00
 •   Đã xem: 961
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19

Hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19

 •   21/10/2021 05:42:00
 •   Đã xem: 1013
 •   Phản hồi: 0
Sau khi người dân/doanh nghiệp gửi đăng ký, hệ thống sẽ gửi thông báo tới người dùng về tình trạng đăng ký thành công và hướng dẫn dân/doanh nghiệp chủ động tra cứu thông tin về tình trạng đăng ký tiêm chủng của mình
Lễ ký kết hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021

Lễ ký kết hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021

 •   30/12/2020 21:36:00
 •   Đã xem: 1398
 •   Phản hồi: 0
HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

 •   25/08/2020 21:22:00
 •   Đã xem: 736
 •   Phản hồi: 0
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG CHIKUNGUNYA

CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG CHIKUNGUNYA

 •   20/08/2020 21:34:00
 •   Đã xem: 580
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH THIẾT LẬP ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN VỀ COVID_19 VÀ CÁC DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP KHÁC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK GLONG

QUYẾT ĐỊNH THIẾT LẬP ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN VỀ COVID_19 VÀ CÁC DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP KHÁC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK GLONG

 •   10/08/2020 02:37:00
 •   Đã xem: 1887
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH SỐ 183/QĐ-TTYT NGÀY 10/08/2020 VỀ VIỆC THIẾT LẬP ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN VỀ COVID_19 VÀ CÁC DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP KHÁC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK GLONG
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN 1 SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN 1 SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ

 •   05/08/2020 05:25:00
 •   Đã xem: 1067
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO SỐ 66/TB-TTYT, NGÀY 04/08/2020 VỀ VIỆC THỰC HIỆN 1 SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ
THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ VỀ 1 SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ VỀ 1 SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

 •   04/08/2020 06:17:00
 •   Đã xem: 603
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO SỐ 2345/TB-TU NGÀY 03/08/2020 Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ VỀ 1 SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
CÔNG VĂN SỐ 3927/UBND-KGVX CỦA UBND TỈNH ĐĂK NÔNG NGÀY 04/08/2020

CÔNG VĂN SỐ 3927/UBND-KGVX CỦA UBND TỈNH ĐĂK NÔNG NGÀY 04/08/2020

 •   04/08/2020 06:02:00
 •   Đã xem: 1124
 •   Phản hồi: 0
CÔNG VĂN SỐ 3927/UBND-KGVX CỦA UBND TỈNH ĐĂK NÔNG NGÀY 04/08/2020 VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG
CÔNG ĐIỆN SỐ 1212/CĐ-BYT CỦA BỘ Y TẾ NGÀY 03/08/2020

CÔNG ĐIỆN SỐ 1212/CĐ-BYT CỦA BỘ Y TẾ NGÀY 03/08/2020

 •   04/08/2020 05:54:00
 •   Đã xem: 586
 •   Phản hồi: 0
CÔNG ĐIỆN SỐ 1212/CD-BYT NGÀY 03/08/2020 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUYẾT LIỆT PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM COVID-19 TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, ĐẶC BIỆT CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ NGUY CƠ CAO
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRỰC TUYẾN VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRỰC TUYẾN VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

 •   04/08/2020 05:46:00
 •   Đã xem: 513
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 272/TB-VPCP CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRỰC TUYẾN VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI 1 SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI 1 SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

 •   04/08/2020 05:29:00
 •   Đã xem: 569
 •   Phản hồi: 0
CÔNG ĐIỆN SỐ 03/CD-UBND TỈNH ĐĂK NÔNG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI 1 SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG

CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG

 •   04/08/2020 05:11:00
 •   Đã xem: 724
 •   Phản hồi: 0
CÔNG VĂN SỐ 3882/UNND-KGXV NGÀY 01/08/2020 CỦA UBND TỈNH ĐĂK NÔNG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG
CÔNG VĂN CUNG CẤP ĐẦU MỐI VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHÒNG CHỐNG DỊCH

CÔNG VĂN CUNG CẤP ĐẦU MỐI VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHÒNG CHỐNG DỊCH

 •   03/08/2020 20:34:00
 •   Đã xem: 550
 •   Phản hồi: 0
CÔNG VĂN SỐ 1616/SYT-NVYD NGÀY 31/07/2020 CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK NÔNG VỀ VIỆC CUNG CẤP ĐẦU MỐI VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHÒNG CHỐNG DỊCH
CÔNG VĂN BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 HUYỆN ĐĂK GLONG

CÔNG VĂN BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 HUYỆN ĐĂK GLONG

 •   31/07/2020 04:43:00
 •   Đã xem: 562
 •   Phản hồi: 0
Công văn V/v khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC

 •   29/07/2020 23:23:00
 •   Đã xem: 629
 •   Phản hồi: 0
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúctại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
THÔNG BÁO KL của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 8/5/2020

THÔNG BÁO KL của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 8/5/2020

 •   09/05/2020 03:51:00
 •   Đã xem: 468
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Văn bản mới

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Thời gian đăng: 30/12/2020

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

Thời gian đăng: 20/10/2020

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

Thời gian đăng: 17/12/2020

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụn

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụng Thùng xông hơi chân bằng máy

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng xông hơi chân

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 09 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

163/BC-TTYT

Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 04/07/2019

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 3385/BYT-KH-TC

Số 3385/BYT-KH-TC về việc thanh toán chi phí KBCB BHYT theo giá dịch vụ y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Số 09/2019/TT-BYT

Số 09/2019/TT-BYT Thông tư hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Thống kê
 • Đang truy cập12
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay778
 • Tháng hiện tại32,108
 • Tổng lượt truy cập1,266,600
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây