Đắk Glong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư xây dựng cơ bản

Thứ hai - 13/11/2017 10:17
Đắk Glong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư xây dựng cơ bản

Giai đoạn 2012-2016, trên địa bàn huyện Đắk Glong đã triển khai đầu tư 222 dự án, công trình với tổng vốn đầu tư là 467,3 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư cho các công trình giao thông là hơn 294 tỷ đồng; vốn đầu tư cho các công trình giáo dục là 73,7 tỷ đồng; đầu tư cho các công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật khác là hơn 99,4 tỷ đồng.

Theo UBND huyện Đắk Glong, trong số dự án, công trình trên đã có 183 công trình được phê duyệt quyết toán, với tổng số tiền đề nghị quyết toán là hơn 229,8 tỷ đồng trong đó giá trị quyết toán là 215,9 tỷ đồng. Số tiền địa phương đã tiết kiệm được cho đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn 2012-2016 là gần 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều tồn tại.

Một số dự án giao thông trên địa bàn huyện Đắk Glong đầu tư chưa phù hợp, chiếm nguồn vốn quá lớn

Tồn tại, hạn chế ở nhiều công trình

Nhìn chung, các công trình đã đầu tư xây dựng khi hoàn thành đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả rõ rệt, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, theo kết luận kiểm tra mới đây của Tỉnh ủy cho thấy, một số dự án được triển khai trên địa bàn thời gian qua không có hiệu quả kinh tế, xã hội ngay từ bước quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư. Một số dự án giao thông đầu tư chưa phù hợp, chiếm nguồn vốn quá lớn. Trong khi, nhiều dự án có tổng mức đầu tư nhỏ, cấp thiết lại không được triển khai. Có những dự án đầu tư nhưng hiệu quả mang lại rất thấp, gây lãng phí, thiệt hại lớn.

Đơn cử như: Dự án đường giao thông liên xã Đắk Som - Đắk R'măng; đường giao thông thôn 11, xã Quảng Khê; công trình cấp nước sinh hoạt bon R’Dạ, xã Quảng Khê và thôn 4, xã Đắk Ha… Đối với dự án dành cho các xã được thụ hưởng từ Chương trình 135, cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa phát huy tốt trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc huy động phần vốn nhân dân đóng góp, dẫn đến kết quả không đạt yêu cầu. Việc triển khai thực hiện các dự án của UBND huyện và các chủ đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị đến khi thực hiện cũng chưa chấp hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Ngoài ra, một số công trình được triển khai còn hạn chế ngay từ bước khảo sát lập dự án, đến thiết kế xây dựng. Do đó, trong quá trình thi công phải điều chỉnh, sửa đổi, làm phát sinh khối lượng, kéo dài thời gian hoàn thành. Chất lượng một số công trình được nghiệm thu chưa bảo đảm so với hồ sơ thiết kế được duyệt…

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến và quyết định nhiều vấn đề liên quan đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với  đầu tư xây dựng cơ bản. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng thường xuyên chỉ đạo nâng cao công tác quản lý xây dựng cơ bản.

Tuy nhiên, Huyện ủy chưa có nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản các dự án có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Đơn vị cũng không xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nên không tiến hành kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo vấn đề này đối với các tổ chức và đảng viên có liên quan…

Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trên, thời gian gần đây, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Lương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đắk Glong thì Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu HĐND huyện tập trung xây dựng và ban hành Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương hằng năm.

Trong đó, HĐND huyện ưu tiên cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc nguồn ngân sách huyện đầu tư; đồng thời, xây dựng chương trình giám sát hằng năm và tập trung cho công tác giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản.

UBND huyện cũng chỉ đạo sớm kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình đường giao thông thôn 11, xã Quảng Khê. Đối với công trình như đường giao thông liên xã Đắk Som - Đắk R’măng, cấp có thẩm quyền xây dựng các biện pháp cụ thể, bổ sung nguồn vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng, tránh gây lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước.

Với các tồn tại về trình tự, thủ tục đầu tư, hồ sơ thi công… Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sớm có kế hoạch khắc phục cụ thể. Đặc biệt, các ngành liên quan phải chú trọng tới việc lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực về tư vấn khảo sát, lập dự án, tư vấn quản lý dự án, giám sát nhà thầu thi công xây dựng…

Được biết, trước đó, UBND huyện chỉ đạo đơn vị chức năng thanh tra các công trình xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách phân cấp cho huyện quản lý. Trong đó, huyện đã tổ chức thanh tra hoạt động này tại UBND xã Đắk Som và UBND xã Đắk Ha, với tổng số tiền đề nghị xử lý là 386 triệu đồng. Hằng năm, HĐND huyện thành lập các đoàn giám sát, đánh giá tình hình thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ bản các nguồn vốn trên địa bàn huyện. Qua đây, những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng tại địa phương đã được tập trung giải quyết…

Địa phương cho rằng, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng nhiều và phức tạp nên thời gian qua, việc triển khai thực hiện gặp khó khăn, lúng túng, dễ sai sót. Vì vậy, để việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng các dự án sử dụng nguồn ngân sách trên địa bàn được hiệu quả, cấp có thẩm quyền cần thống nhất các quy định, tránh sự chồng chéo giữa các văn bản luật.

Tác giả: Lê Dung

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Thời gian đăng: 30/12/2020

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

Thời gian đăng: 20/10/2020

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

Thời gian đăng: 17/12/2020

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụn

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụng Thùng xông hơi chân bằng máy

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng xông hơi chân

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 09 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

163/BC-TTYT

Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 04/07/2019

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 3385/BYT-KH-TC

Số 3385/BYT-KH-TC về việc thanh toán chi phí KBCB BHYT theo giá dịch vụ y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Số 09/2019/TT-BYT

Số 09/2019/TT-BYT Thông tư hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay860
  • Tháng hiện tại37,563
  • Tổng lượt truy cập1,161,330
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây