Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở Trung tâm y tế huyện Đăk Glong lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 – 2023

Thứ hai - 24/06/2019 03:16
Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở Trung tâm y tế huyện Đăk Glong lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 – 2023
Đại hội đại biểu  công đoàn cơ sở Trung tâm y tế huyện Đăk Glong  lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 – 2023
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK GLONG
LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2019 – 2023

Công đoàn là tổ chức chính trị-xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng; là thành viên trong hệ thống chính trị của đất nước. Trong tổ chức công đoàn, công đoàn cơ sở có vai trò hết sức quan trọng, bởi đây là nơi trực tiếp vận động, thuyết phục, tổ chức cho quần chúng, viên chức hăng hái thi đua lao động và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
Ngày nay, trước xu thế hội nhập quốc tế và quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và quá trình đổi mới toàn diện ngành y tế nói chung, công đoàn cơ sở các đơn vị sự nghiệp y tế nói riêng ngày càng có những đóng góp thiết thực, to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp chung này.
 
Ảnh: toàn cảnh Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế huyện Đăk Glong

Từ sau sát nhập các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn, thành lập Trung tâm Y tế huyện Đăk Glong đến nay, thì tổ chức CĐCS cũng được thành lập và được Công đoàn Ngành y tế chỉ định Ban Chấp hành lâm thời (theo Quyết định số: 32/QĐ-CĐN, ngày 24/12/2018 của Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Đăk Nông về việc thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Đăk Glong trực thuộc Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Đăk Nông; và Quyết định số: 33/QĐ-CĐN, ngày 24/12/2018 của Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Đăk Nông về việc chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Đăk Glong); Trải qua hơn 06 tháng hoạt động từ tháng 12/2018 đến tháng 6/2019, CĐCS TTYT huyện Đăk Glong đã không ngừng trưởng thành (trên cơ sở kế thừa thành quả hoạt động ba tổ chức công đoàn Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa và Trung tâm dân số - Kế hoạch há gia đình); Hòa nhịp với không khí hồ hởi, phấn đấu của đoàn viên công đoàn và lao động trên cả nước đang tích cực hăng say thi đua lập thành tích chào mừng lễ kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật của Bác Hồ kính yêu (19/5/1985 – 19/5/2019); Được sự đồng ý, nhất trí và chỉ đạo của Đảng bộ TTYT Đăk Glong và Công đoàn ngành y tế tỉnh Đăk Nông, CĐCS TTYT huyện Đăk Glong đủ điều kiện triệu tập đầy đủ, đông đảo các đồng chí đại biểu là đoàn viên công đoàn ưu tú của các Tổ Công đoàn trực thuộc về tại Trung tâm y tế huyện Đăk Glong để long trong tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế huyện Đăk Glong lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 – 2023. Đại hội được tổ chức trong 02 ngày 13 - 14/06/2019 tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện Đăk Glong, với 02 buổi (vào lúc 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút 13/6/2019 là họp thứ nhất; vào lúc 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút 14/6/2019 là họp thứ hai).
Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế huyện Đăk Glong lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019 – 2023 diễn ra trong lúc giai cấp công nhân cả nước, Ngành Y tế nói chung, cán bộ công nhân viên chức người lao động của Trung tâm y tế huyện Đăk Glong nói riêng đã và đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng những ngày lễ lớn, những sự kiện quan trong trong của đất nước; đặc biệt là việc đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương, gắng việc học tập làm theo lời Bác vào hành động cụ thể trong thực thi nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu chuyên môn của Ngành y tế giao cho đơn vị Trung tâm y tế huyện Đăk Glong về “phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở” nhằm đảm bảo nhiệm vụ “chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân dân địa phương”.
Về tham dự Đại hội và chỉ đạo Đại hội có ông Thái Văn Chiến – Phó chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Đăk Nông; ông Nguyễn Hoài Phương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đăk Glong; Thạc sỹ - Bác sỹ Huỳnh Thanh Huynh - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Glong và 76 Đại biểu chính thức được triệu tập là đại diện cho tổng số 145 công đoàn viên là cán bộ, công nhân viên chức và người lao động  của Trung tâm Y tế Đăk Glong.
Ảnh: Đ/c Huỳnh Thanh Huynh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đăk Glong đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với mục tiêu chung là nhằm bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng xây dựng Công đoàn cơ sở vũng mạnh; thực hiện thành công Nghị quyết công đoàn các cấp góp phần vào sự phát triển bền vững đơn vị Trung tâm y tế huyện Đăk Glong nói riêng, ngành y tế nói chung; chăm sóc, bảo vệ tốt sức khỏe cho cán bộ và nhân dân địa phương, với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”. Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm cao các Đại biểu đã tích cực thảo luận, tham gia nhiều ý kiến và nhất trí thông qua báo cáo chính trị trình Đại hội của Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Trung tâm y tế huyện Đăk Glong; đánh giá về kết quả hoạt động của Công đoàn công đoàn cơ sở từ sau khi được thành lập tháng 12 năm đến tháng 6 năm 2019, cũng như đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế huyện Đăk Glong khoá I, nhiệm kỳ 2019 - 2023. Đại hội cũng đã nghe Chủ tịch đoàn trình bày báo cáo, nghe ý kiến thảo luận đóng góp của toàn thể đoàn viên công đoàn, ý kiến đóng góp của Đảng ủy - Lãnh đạo đơn vị, ý kiến đóng góp của Công đoàn ngành cấp trên và đã quyết nghị Nghị quyết đại hội là phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cho hoạt động công tác công đoàn trong thời gian tới.
 
Ảnh: Đ/c Thái Văn Chiến  – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Đăk Nông đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế huyện Đăk Glong khoá I, nhiệm kỳ 2019 – 2023 gồm 09 đồng chí để gánh vác trọng trách và nhiệm vụ mà Đại hội giao phó; đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của toàn thể công đoàn viên, cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm y tế. Kết quả phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khóa I, nhiệm kỳ 2019 – 2023 đã bầu Chủ tịch là ông Nguyễn Đức Quý, Phó chủ tịch, kiêm chủ nhiệm UBKT là ông Lèng Ngọc Triệu; Trưởng Ban nữ công là bà Vũ Thị Lanh; cuộc họp cũng đã bầu ra Ban nữ công gồm 03 đồng chí, Ban Nữ công gồm 03 đồng chí. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế huyện Đăk Glong khoá I, nhiệm kỳ 2019 - 2023.
Thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; và tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chiều sâu, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị. Bối cảnh trên đặt ra cho Công đoàn đơn vị và đội ngũ viên chức, người lao động những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Đó chính là những nhiệm vụ cơ bản mà toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn cần phải phấn đấu thực hiện trong suốt nhiệm kỳ 2019 - 2023. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế huyện Đăk Glong đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Ngành y tế và của đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền của Trung tâm y tế huyện Đăk Glong; cùng các ý kiến đóng góp của toàn thể quý vị Đại biểu tham dự Đại hội.
 
Ảnh: Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nữ công của Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế huyện Đăk Glong khóa I, nhiệm kỳ 2019 – 2023 ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với Đại hội
 
Với những kết quả trên, Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Đăk Glong lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2023 đã thành công tốt đẹp.
Bài và ảnh: Đức Quý

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Thời gian đăng: 30/12/2020

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

Thời gian đăng: 20/10/2020

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

Thời gian đăng: 17/12/2020

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụn

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụng Thùng xông hơi chân bằng máy

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng xông hơi chân

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 09 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

163/BC-TTYT

Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 04/07/2019

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 3385/BYT-KH-TC

Số 3385/BYT-KH-TC về việc thanh toán chi phí KBCB BHYT theo giá dịch vụ y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Số 09/2019/TT-BYT

Số 09/2019/TT-BYT Thông tư hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay482
  • Tháng hiện tại42,778
  • Tổng lượt truy cập1,166,545
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây