HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐH ĐB TOÀN QUỐC XIII

Thứ sáu - 07/05/2021 08:35
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐH ĐB TOÀN QUỐC XIII
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII
E:\LOAN\LỊCH TRỰC\z2473972455126_b2e708b36e1d9252664987fab0274a42.jpg

Đồng Chí: Nguyễn Thị Hải Yến, Văn Phòng Đảng Ủy huyện Đắk Glong giới thiệu đại biểu
Sáng ngày 06/05/2021, Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đảng viên thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong và Chi bộ Kho Bạc Nhà nước huyện Đắk Glong tham dự đầy đủ.
E:\LOAN\LỊCH TRỰC\z2473972425485_37ccb333d1c95ff185af9cd458563fe8.jpg

Đồng chí: Huỳnh Thanh Huynh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc TTYT khai mạc buổi lễ
Đồng chí: Trần Nam Thuần, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đồng chí: Tạ Đình Hải, Ủy viên BTV huyện Ủy, TRưởng Ban tuyên Giáo huyện, GĐ Trung tâm chính Trị huyện là báo cáo viên phát biểu và trực tiếp truyền đạt những điểm chính, điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
E:\LOAN\LỊCH TRỰC\z2473972427700_bfea0a112be9f40ec218905218163afa.jpg

Đồng chí: Tạ Đình Hải, Ủy viên BTV huyện Ủy, TRưởng Ban tuyên Giáo huyện, GĐ Trung tâm chính Trị huyện
Đồng chí Tạ Đình Hải đã nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020.
Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây là những dấu mốc rất quan trọng, năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045- kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội.
E:\LOAN\LỊCH TRỰC\z2473972401021_499ab341f72377c75fd7c545f03224a3.jpg

Đồng chí: Trần Nam Thuần, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao trên địa bàn huyện, Đồng chí: Trần Nam Thuần yêu cầu  các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.  Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Có liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, với các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung cốt lõi của các văn kiện Đại hội Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, gắn với tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của quê hương, đất nước qua 35 năm đổi mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với việc phổ biến, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện của cấp ủy cấp dưới. Tập trung khắc phục tình trạng phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết còn mang tính hình thức, qua loa, chiếu lệ, không sát thực tế. Cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua yêu nước hướng về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, đảm bảo tiến độ công việc và theo đúng quy định của pháp luật để Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.
 
E:\LOAN\LỊCH TRỰC\z2474039229932_2bead25e4427334e407475dedc402724.jpg

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là hệ thống các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, các cấp ủy, tổ chức đảng cần khẩn trương rà soát lại các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ mình đã xác định, cập nhật các nội dung mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp khả thi, sát với điều kiện thực tế, để quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra./.
CNDD. Hoàng Mã Loan
 

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Thời gian đăng: 30/12/2020

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

Thời gian đăng: 20/10/2020

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

Thời gian đăng: 17/12/2020

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụn

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụng Thùng xông hơi chân bằng máy

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng xông hơi chân

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 09 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

163/BC-TTYT

Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 04/07/2019

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 3385/BYT-KH-TC

Số 3385/BYT-KH-TC về việc thanh toán chi phí KBCB BHYT theo giá dịch vụ y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Số 09/2019/TT-BYT

Số 09/2019/TT-BYT Thông tư hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay482
  • Tháng hiện tại42,744
  • Tổng lượt truy cập1,166,511
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây