Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 10/2019 Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh

Thứ tư - 02/10/2019 02:51
Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 10/2019 Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh
Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 10/2019 Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh
CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT THÁNG 10
 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh
-----
 
Trung thực, trách nhiệm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trung thực, thành thực với chính mình, với mọi người, với công việc, chân thật với từng lời nói và việc làm. Người trung thực không chấp nhận gian dối trong bất kỳ việc gì. Trung thực làm nên tính cách tự trọng, thẳng thắn của cá nhân, tạo nên uy tín, sức mạnh cho tập thể. Sống trung thực đòi hỏi phải dũng cảm và nghiêm khắc với chính bản thân. Do đó trung thực luôn gắn với trách nhiệm.
 

Trung thực là phẩm chất hàng đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Những người thiếu trung thực, sớm muộn cũng bị phát hiện làm mất lòng tin của người khác. Người thiếu trung thực không thể duy trì mối quan hệ chặt chẽ, lâu dài với những người xung quanh. “Một sự bất tín, vạn sự bất tin”. Để củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, hơn lúc nào hết cần phải đề cao tính trung thực đi đôi với nâng cao trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý.
Trung thực, trước hết là sự trung thực với chính mình, nghiêm túc với chính mình, trung thực với người khác, không được “Nói mà không làm”. Lời nói, lời hứa chỉ có giá trị khi gắn liền với việc làm cụ thể. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên “Nói ít, bắt đầu từ hành động”, “Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước”. Cán bộ, đảng viên “cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Chứ không phải, chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Đối với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu “Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành như thế nào? Nếu không như vậy thì những Nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin của nhân dân đối với đảng”. Đảng phải luôn luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để hoàn thành trách nhiệm trước nhân dân. Có sai lầm, khuyết điểm thì dũng cảm nhận lỗi trước nhân dân và kiên quyết dựa vào dân để sửa chữa khuyết điểm.
Trách nhiệm là điều phải làm, phải gánh vác, phải nhận lấy về mình. Hồ Chí Minh coi trách nhiệm là việc phải làm, không thể thoái thác. Trách nhiệm là bổn phận của mỗi người, dù ở cương vị nào. Ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân là sự tự ý thức về các công việc phải làm, nhận rõ phải, trái, đúng, sai , xác định việc cần phải làm. Biểu hiện cụ thể của trung thực, trách nhiệm là nói đi đôi với làm. Đó là nguyên tắc thực hành đạo đức, là phương châm hành động, biểu hiện cụ thể của việc quán triệt sâu sắc nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, giữa suy nghĩ và hành động trong một con người. Trung thực, trách nhiệm là phải nói và làm đúng với chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không được vì lợi ích cá nhân mà nói sai, làm sai. Trung thực, trách nhiệm cũng có nghĩa là kiên quyết bảo vệ chân lý, bảo vệ cái đúng, cái tích cực; nghiêm khắc tự phê bình, phê bình, thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm của cá nhân và tổ chức mình, để tích cực sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Đối với cán bộ, đảng viên, trung thực, trách nhiệm, trước hết là trách nhiệm với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, sau đó là trách nhiệm với bản thân, gia đình, quê hương. Xây dựng, rèn luyện để có bản lĩnh vững vàng, có niềm tin vững chắc vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng của đảng, phấn đấu vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ văn minh”.
Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng về trung thực, trách nhiệm, thể hiện rõ nhất là trách nhiệm với Tổ quốc, với đất nước. Từ lòng yêu nước, thương nòi, Người xác định trách nhiệm của mình là phải tìm ra con đường cứu dân, cứu nước đúng đắn. Từ đó Người mang theo hoài bão, khát vọng giành lại độc lập cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Sau khi tìm được con đường cứu nước, Hồ Chí Minh xác định trách nhiệm phải thức tỉnh dân tộc Việt Nam, trước hết là lớp thanh niên, trí thức yêu nước, về con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Cuộc đời và hoạt động của Hồ Chí Minh, không có gì khác, là sự thống nhất giữa mục tiêu, lý tưởng và hành động; giữa tư tưởng đạo đức và thực hành đạo đức cách mạng, đạo đức làm người. Trung thực, trách nhiệm trong tư tương Hồ Chí Minh thể hiện rõ ràng, xuyên suốt trong lẽ sống và lối sống của Người, đặc biệt là lối sống trọng danh dự, trung thực, giữ chữ tín, nói đi đôi với làm, nêu gương, làm gương trước mọi người. Lối sống, phong cách của Hồ Chí Minh thể hiện rõ phương pháp; muốn người khác nghe theo, làm theo thì phải là con người có tấm lòng trong sáng, phải chính tâm, phải thật sự là tấm gương.
Trung thực, tránh nhiệm, theo Hồ Chí minh còn là nếp sống giản dị, thanh bạch, khiêm tốn: Người ở ngôi nhà sàn đơn sơ, đi dép cao su, mặc áo vá vai, dùng loại ô tô đơn giản nhất, dùng quạt bằng lá cọ, bữa ăn đạm bạc với tương cà quê hương…Với Đảng, Nhà nước, Hồ Chí Minh nhận rõ trách nhiệm, đó là sự ủy thác của quốc dân, đồng bào “ Cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận” . Cả cuộc đời Người chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là “Nước ta được hoàn toàn độc lâp, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 
Gắn bó với nhân dân: Là một nguyên tắc, quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, muốn gắn bó với nhân dân, trước hết người cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên “ việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Trong tư tưởng của Người, quần chúng nhân dân là quý nhất, sức mạnh của nhân dân là vô địch.Vì vậy trong phần lớn cuộc đời hoạt động Người luôn sâu sát nhân dân, lắng nghe dân, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, dựa vào dân để giải quyết những công việc khó. Người căn dặn Đảng, Nhà nước phải hết sức chăm lo cho gia đình chính sách, đồng bào, chiến sĩ đã có công với đất nước. Đó là sự thể hiện lòng biết ơn đến sự hy sinh của đồng chí, đồng bào để chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay. Do vậy mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta không được phép sống xa rời nhân dân.
Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh: Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của đảng ta, nhờ đoàn kết mà đảng đã tạo nên sự thống nhất về ý chí và hành động, sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ giành được những thắng lợi vẻ vang. Ngày nay đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và những thách thức đan xen, việc xây dựng đảng trong sạch vững mạnh đủ sức lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi mới là điều quan trọng. Muốn vậy phải tăng cường công tác giáo dục đạo đức trong đảng về tính trung thực, tính trách nhiệm về sự gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết xây dựng đảng trong sạch vững mạnh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh và thường xuyên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng”, đặc biệt là đấu tranh chống suy thoái về chính tri, tư tưởng, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.
Các Chi bộ, các Tổ chức đoàn thể quán triệt các nội dung đến đảng viên, quần chúng, người lao động trong khoa, phòng nắm và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Giao Văn phòng Đảng ủy theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo./.
 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Thời gian đăng: 30/12/2020

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

Thời gian đăng: 20/10/2020

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

Thời gian đăng: 17/12/2020

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụn

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụng Thùng xông hơi chân bằng máy

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng xông hơi chân

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 09 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

163/BC-TTYT

Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 04/07/2019

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 3385/BYT-KH-TC

Số 3385/BYT-KH-TC về việc thanh toán chi phí KBCB BHYT theo giá dịch vụ y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Số 09/2019/TT-BYT

Số 09/2019/TT-BYT Thông tư hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay860
  • Tháng hiện tại37,497
  • Tổng lượt truy cập1,161,264
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây